SAGEMONO : Kiseruzutsu - Inro - Tonkotsu - Bokuto
Inrô,
Lapins sous la lune
signé "Risso sei (kaô)" (Haritsu III),
1736-1802